Ochrona danych osobowych

I. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 25 listopada 2015 r. Dz. U. 2015 r. poz. 2135 ze zm.) właściciel Sklepu Internetowego NOOM meble informuje, że dane osobowe Klientów/Użytkowników są przechowywane w zbiorze danych administrowanym przez NOOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Cisowej 6/2; 61-475 Poznań.

2. Dane osobowe będą zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie, a za zgodą Klienta również w celu realizacji statutowej działalności spółki NOOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  korzystania z części społecznościowej; prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz działalności marketingowej.

3. Każdy Klient/Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do dokonywania zmiany danych wprowadzonych, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz ich usunięcia, a także przysługuje mu prawo sprzeciwu, który należy zgłosić w siedzibie NOOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

4.NOOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zapewnia, że wszystkie informacje i dane przekazywane przez Klienta/Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej www.noom.com.pl pozostaną poufne i w odpowiedni sposób zabezpieczone.

5. Podawane przez Użytkownika informacje w części społecznościowej takie jak nazwa Użytkownika, jego opinie na temat produktów, jego komentarze,(z wyłączeniem jego adresu e-mail) są informacjami jawnymi, które mogą być podane do wiadomości publicznej w ramach części społecznościowej Strony NOOM meble. W szczególności mogą one być dostępne dla osób korzystających z sieci Internet, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.

II. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym dla umowy sprzedaży towarów pomiędzy Sprzedającym, a Klientem jest prawo polskie, w szczególności przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.), oraz ustawy Kodeks cywilny, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

2. Sądem właściwym miejscowo do rozstrzygania sporów wynikłych między Sprzedającym a Klientem(za wyjątkiem Klientów będących Konsumentami) lub innymi podmiotami, na rzecz których Sprzedający świadczy usługi w ramach Sklepu, jest sąd powszechny, w którego okręgu Sprzedający ma swoją siedzibę; jeśli sądem właściwym okaże się sąd rejonowy, strony zgodnie wybierają Sąd Rejonowy w Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy według zasad ogólnych.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13.05.2016 r., a w przypadku jego późniejszych aktualizacji – od dnia jego ogłoszenia, publikacji na Stronie Meble Vox, z zastrzeżeniem, że zmiana nie będzie dotyczyć Konsumentów, których obowiązuje Regulamin w poprzedniej wersji, o ile postanowienia wersji poprzedniej są dla nich korzystniejsze.

Załączniki:

….. (miejsce na załącznik zwrotu)

Polityka prywatności
Niniejsza polityka dotyczącą „cookies” odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, których właścicielem i administratorem jest NOOM Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-475 Poznań, ul. Cisowa 6/2.

Prywatność i bezpieczeństwo danych użytkowników stron internetowych których właścicielem i administratorem jest NOOM sp. z o.o. jest jednym z naszych priorytetów.

Strony internetowe NOOM SP. Z O.O. w szczególności www.noom.com.pl wykorzystuje pliki „cookies”, które pozwalają na zapamiętanie wybranych informacji o jego użytkownikach i ich preferencjach. Za ich pomocą nie są jednak przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

Typy „cookies”, cel ich uzyskiwania i przechowywania
– Konieczne do poprawnego działania stron- niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stron NOOM meble, pozwalają na poruszanie się po nich oraz używanie ich elementów m.in. zapamiętują poprzednie czynności podczas wracania na tą samą stronę, wypełniania formularzy.
– Poprawiające wydajność- zbierają informacje na temat jak użytkownicy korzystają ze stron NOOM mebe z jakich obszarów korzystają, odwiedzają, ile czasu na nich spędzają. Dzięki tym informacjom możliwe jest poprawianie działania stron oraz badanie potrzeb użytkowników.
– Poprawiające funkcjonalność- zapamiętywanie ustawień i wyborów użytkownika.
– Statystyczne-Tworzenie anonimowych statystyk służących do poprawiania funkcjonalności i zawartości stron.

Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Rodzaje wykorzystywanych „cookies” oraz czas przechowywania danych w ciasteczkach.
Na Stronach internetowych NOOM sp. z o.o.  mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz 30 dniowe.
– Pliki cookies sesyjne- to tymczasowe pliki cookies pozostające w pliku przeglądarki użytkownika do momentu opuszczenia strony internetowej, są one obowiązkowe dla poprawnego działania niektórych aplikacji i poprawnego wyświetlania zawartości strony.
– Pliki cookies 30 dniowe -są wykorzystywane w celu uatrakcyjnienia strony dla użytkownika. Tego rodzaju pliki pozostają w przeglądarce użytkownika znacznie dłużej. Okres ten zależy od dokonanych przez użytkownika ustawień przeglądarki internetowej.

Co to jest „cookies”
– Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na komputerze Użytkownika, smartfonie czy innym urządzeniu z którego łączy się z internetem.
– Pliki cookies pobierane są za pośrednictwem przeglądarki internetowej, podczas pierwszego wejścia na stronę.
– Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu z którego korzysta Użytkownik, pliki pomagają w dostosowaniu zawartości strony internetowej do oczekiwań, ułatwiają nawigację na stronach i zapewniają skuteczność procedur bezpieczeństwa,
– Pliki cookies pozwalają ocenić, jakie są upodobania Użytkowników, a także jak można ulepszać stronę internetową.

Warunki przechowywania i dostępu
W jaki sposób usunąć „cookies” lub zmienić ich ustawienia:

Meble NOOM sp. z o.o. w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych technologicznych i zbiera wyłącznie informacje o wykorzystywaniu niniejszych stron przez zapisywanie do logów systemowych danych technologicznych, takich jak data połączenia z serwisem oraz adresu IP. Informacje te są wykorzystywane do celów wyłącznie administracyjnych i statystycznych i nie pozwalają na identyfikację pojedynczego użytkownika. Polityka prywatności związana z obszarami strony internetowej www.noom.com.pl, w których podanie danych osobowych jest niezbędne lub fakultatywne z uwagi na ich charakter, takie jak sklep internetowy, ujęte są także w Regulaminie Strony Internetowej NOOM meble.

Użytkownik, który nie życzy sobie wykorzystywania plików „cookies” w opisanym powyżej celu, ma możliwość skonfigurowania ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu tj. wykorzystywanej przeglądarki internetowej lub aplikacji w sposób uniemożliwiający przechowywanie wspomnianych plików w pamięci komputera. W każdej chwili może również usunąć je ręcznie. W celu zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta używanej przeglądarki internetowej.

W celu zarządzania ustawienia cookies należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową i postępować zgodnie z instrukcją:
– Internet Explorer
– Chrome
– Safari
– Firefox
– Opera

Zmiany polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez publikację nowej polityki prywatności na stron.

Dane osobowe:
Dane osobowe przekazywane nam przez Państwa są przetwarzane przez NOOM sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Cisowej 6/2. Są one wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz, jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach i promocjach oferowanych przez sklep internetowy www.noom.com.pl.

Prawa dostępu do danych
Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe Klientów są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)

Jakie dane o Tobie zbieramy?
Podczas korzystania ze strony internetowej www.noom.com.pl oraz zakupów w sklepie internetowym mogą Państwo zostać poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane te są niezbędne, by Państwa zamówienia zostało zapisane w systemie. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji Państwa zamówienia.

Jeśli wyrażą Państwo zgodę na wykorzystanie swoich danych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną Państwa dane służyć będą do wysyłki newslettera oraz innych informacji dotyczących najnowszych ofert i akcji promocyjnych oraz najlepszego dostosowania naszej oferty do Państwa potrzeb.

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ systemu operacyjnego, itp.

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

W jaki sposób kontaktujemy się z klientami?
Jeżeli dokonałeś transakcji zakupu i pozostawiłeś nam swój adres mailowy, wyślemy Ci potwierdzenie zamówienia oraz maila dotyczące statusu wysyłki, po wysłaniu go przez naszą firmę.
Jeżeli zapisałeś się na nasz newsletter, będziesz otrzymywać go droga mailową.

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych osobowych?
Dysponują Państwo prawem wglądu do swoich danych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawem sprzeciwu. Przy składaniu zamówienia możesz zmienić dane zachowując nr klienta.
W każdej chwili możesz również wypisać się z newslettera.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane?
Państwa dane osobowe, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 przechowywane są w zbiorze danych firmy NOOM sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Cisowej 6/2, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.